Wieloletnie doświadczenie firmy SAB jest kluczowe w kontekście oferty kilku rodzajów testów środowiskowych.

W naszych obiektach przeprowadzamy testy wibracyjne (akceptacja i kwalifikacja), próby spadowe (z mobilnym systemem akwizycji danych), testy piroszokowe (z mobilnym systemem akwizycji danych), testy termiczno-próżniowe (akceptacja i kwalifikacja) oraz pomiary momentu bezwładności (MoI) i środka ciężkości (CoG) .

Testy wibracyjne

W siedzibie głównej SAB w Benevento, we Włoszech, przeprowadzamy szereg testów wibracyjnych dla branży motoryzacyjnej, lotniczej, marynistycznej i sektora kosmicznego. Nasz ośrodek testów wibracyjnych oferuje następujące testy:

2f_SOLUTIONS_Environmental Testing_Vibration_Shock_Test__shaker elettromagnetico_2

Sinusoidalny

 • Wyszukiwanie rezonansowe
 • Low-Level Sine Sweep
 • Sine Dwell
 • Resonance Track

Random

 • Classic Random
 • Sine on Random
 • Random on Random
 • Gunfire Test

Shock

 • Transient Input (Half Sine, Saw Tooth)
 • SRS Input
 • Bump Test

Testy wstrząsowe ładunku użytecznego Vega z zastosowaniem VESTA

Program VEGA (Vettore Europeo di Generazione Avanzata – European Vector of Advanced Generation) datuje się na lata 90. Był on powiązany z serią badań nad możliwością uzupełnienia rakiety Ariane o małą rakietę nośną poprzez wykorzystanie technologii rakiet nośnych na paliwo stałe. ESA zatwierdziła program w 2000 roku, a dołączyło do niego siedem krajów.

SAB wykorzystuje VEGA Shock Test Apparatus (VESTA) do odtworzenia wymiarowania obciążenia wstrząsowego związanego z etapami separacji elementów przez VEGA (separacja owiewki) na dolnym interfejsie pojazdu kosmicznego.

Usługa ta jest oferowana w przypadku wszystkich ładunków użytkowych latających na VEGA, w oparciu o umowę ramową z ARIANESPACE.

2f_SOLUTIONS_Environmental Testing_Vibration_Shock_Test__shaker elettromagnetico

W ramach testów VESTA, firma SAB jest obecnie odpowiedzialna za następujące aspekty:

 • Integracja mechaniczna makiety 4. fazy VEGA (A4 Assy)
 • Montaż oprzyrządowania (akcelerometry i tensometry)
 • Integracja i napinanie opaski zaciskowej P/L LPSS937
 • Integracja i napinanie taśmy HSS (system separacji poziomej)
 • Obsługa, sprawdzanie, instalowanie i odpalanie śrub pirotechnicznych (z operatorami pirotechnicznymi)
 • Pozyskiwanie danych za pomocą DAQ o wysokiej częstotliwości
 • Przetwarzanie danych z testu wstrząsowego
 • Odnawianie i serwisowanie części elektronicznych i mechanicznych

Usługi ogólne

Świadczymy również usługi zarządzania projektami i testami oraz wspieramy naszych klientów w zadaniach AIT i QA.

Na podstawie wyników testów projektujemy i budujemy MGSE. Świadczymy usługi doradcze w zakresie metod i procedur budowy/wdrażania. Przeprowadzamy również analizy i symulacje obliczeniowe w naszych pomieszczeniach o wysokiej klasie czystości ISO 8.